czujniki światłowodowe


Czujniki odkształceń, przemieszczeń i temperatury o długości nawet 100km

3D Sensor EpsilonRebar TauSensor

Światłowodowy czujnik przemieszczeń 3DSensor


Czujnik służący do wyznaczania przemieszczeń pionowych i poziomych otaczającego go ośrodka. Umożliwia również określenie zmiany przemieszczeń wzdłuż swojej osi. Przeznaczony jest do bezpośredniego umieszczania w mierzonym ośrodku, np. gruncie, betonie. Opcjonalnie czujnik może zostać wyposażony w dodatkowe włókna światłowodowe służące do pomiaru zmian temperatury na jego długości. Dzięki temu możliwa jest temperaturowa kompensacja wskazań czujnika. 3DSensor dostarczany jest w odcinkach dowolnej długości, bez łączeń w obrębie jednego czujnika. Wykonanie dedykowanych powierzchni czujnika zapewnia prawidłowe przeniesienie odkształceń lub przemieszczeń badanego ośrodka (beton, grunt) oraz zabezpieczenie mechaniczne czujnika.

Pobierz katalog po Polsku Download catalogue in English

Światłowodowy czujnik odkształceń EpsilonRebar


Umożliwia geometrycznie ciągły pomiar odkształceń otaczającego go ośrodka - nawet 200 kolejnych punktów pomiarowych na każdy metr czujnika. Przeznaczony jest do bezpośredniego umieszczania w mierzonym ośrodku, np. gruncie, betonie. Specjalna powierzchnia pręta oraz zintegrowanie światłowodu z rdzeniem czujnika gwarantują jednoznaczne przeniesienie odkształceń badanego ośrodka na włókno pomiarowe. Czujnik ma postać kompozytowego pręta (średnica 5-20mm). Dostarczany jest w odcinkach dowolnej długości, bez łączeń w obrębie jednego czujnika. Opcjonalnie może zostać wyposażony w dodatkowe włókno służące do pomiaru zmian temperatury na całej długości czujnika.

Pobierz katalog po Polsku Download catalogue in English

Światłowodowy czujnik temperatury TauSensor


Czujnik umożliwia pomiar zmian temperatur ośrodka na odcinkach do 120 km. Dzięki możliwości wykonywania geometrycznie ciągłych pomiarów na całej swojej długości, czujnik może służyć m.in. do precyzyjnej lokalizacji przecieków w konstrukcjach hydrotechnicznych, czy analizy zmian temperatury w czasie wiązania mieszanki betonowej oraz jej rozkładów w przekrojach poprzecznych i podłużnych elementów betonowych. Czujnik przeznaczony jest do bezpośredniego umieszczania w mierzonym ośrodku, np. gruncie, betonie. Czujnik jest odporny na działanie warunków środowiskowych.

Pobierz katalog po Polsku Download catalogue in English

Skonataktuj się z nami!


(+48) 12 356 52 13